Webshop » Brandbeveiliging

Brandbeveiliging

Een branddetectiesysteem heeft de bedoeling van een brand te gaan detecteren in een vroeg stadium. Tijd is een belangrijke factor bij het plaatsen van brandbeveiliging. Hoe vroeger een brand gedetecteerd kan worden hoe gemakkelijker hij gedoofd wordt en hoe minder materiele schade er is. Nog maar te zwijgen van het bijkomende menselijk leed.

Het plaatsen van een branddetectiesysteem redt levens!

Daarom is het van essentieel belang wanneer u aan brandbeveiliging denkt u zich laat bijstaan door vakmensen.De detectoren worden volgens welbepaalde normen en goed vakmanschap geplaatst in de te beveiligen ruimte. Daarnaast kunnen een aantal handmelders geplaatst worden zodat zij u de mogelijkheid geven om bij brand zelf het bevoegd personeel/brandweer te verwittigen.

Hier bestaat tevens de mogelijkheid om via een telefoonkiezer een aantal personen/ meldkamer te verwittigen.
Rookmelder verplicht!!
Reglementaire voorschriften (decreet van 4 juni 2012 en Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012)

- Voor zelfstandige woningen (= eengezinswoningen, appartementen en studio’s): een

optische rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 moet worden geïnstalleerd op

elke bouwlaag van de woning.

- Voor kamerwoningen: een optische rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604

moet worden geïnstalleerd in elke kamer, studentenkamer en gemeenschappelijke

kookruimte en op elke bouwlaag.

Type rookmelder

- Installeer alleen kwalitatieve optische rookmelders

- De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604.

Plaatsing

- Er dient op elke bouwlaag minstens één optische rookmelder geïnstalleerd te worden.


Loading...